BIP Szkoł Podstawowa w Nowej Wsi

Idź do spisu treści

Menu główne

Instrukcja obsługi biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej - jest wygodnym narzędziem dostępu do informacji publicznej nie tylko
urzędu właściwego obywatelowi ze względu na fakt zamieszkania, ale stanowi łatwy sposób dotarcia do
informacji publicznej dowolnego podmiotu publicznego dzięki połączeniu z portalem głównym administracji
publicznej i samorządowej firmy CeBIP oraz systemem Państwo On-Line, który skupia systemu Banków
Informacji Publicznej na poziomie gmin, powiatów i województw.
Dostęp do informacji publicznej zawartej w biuletynie urzędu jest możliwy poprzez stronę główną
www.bip.
nowawies.warmia.info, oraz wybranie nazwy urzędu lub bezpośrednie podanie adresu strony BIP-owej a także
przez przejście do strony BIP podmiotu z linku umieszczonego na internetowej stronie podmiotowej. W
przypadku jednostek organizacyjnych należy w odpowiednim biuletynie, właściwym dla danej jednostki wybrać
opcję „Samorządowe jednostki i inne podmioty”, następnie nazwę jednostki.
Informacje zawarte w Biuletynach oraz dostęp do nich są zorganizowane w postaci baz danych opartych na
technologii systemu 4D.
Strony Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający pełną modyfikację menu oraz informacji pojawiających
się na stronie głównej.
Strona główna Biuletynu składa się z menu zorganizowanego w grupach tematycznych oraz przycisków
umożliwiających przejście do innych opcji programu. Na każdej stronie jest link do serwera Biuletynu
Informacji Publicznej redagowanego przez MSWiA.
Podmioty wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za:
 redagowanie treści BIP – redaktora głównego BIP
 operatorów treści – pracownicy urzędu
 administratora systemu IT – odpowiedzialnego za nadawanie loginów i haseł dla
pracowników upoważnionych do redagowania Biuletynu zorganizowanych w
poszczególnych grupach uprawnień.
System pozwala na pełną kontrolę osób i czasu wprowadzania zmian do treści w Biuletynie w oparciu o
prowadzone repozytorium treści.
Serwer na którym jest uruchomiony serwis jest zabezpieczony przed instalacją innego oprogramowania, w
szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.
Korzystanie z informacji publicznej w poszczególnych poziomach serwisu BIP realizowane jest na identycznych
zasadach, jak w systemach „okienkowych” obsługiwanych przez przeglądarkę Internetową – w związku z tym,
użytkownik z łatwością powinien realizować procesy wyszukiwania niezbędnych informacji.
Dla uproszczenia korzystania z Biuletynu – system BIP jest wyposażony w wbudowaną wewnętrzną
wyszukiwarkę kontekstową.
BIP jest zintegrowanym systemie informacji publicznej z Bankiem Informacji co pozwala użytkownikowi w
sposób automatyczny korzystać ze wszystkich danych obu serwisów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego