BIP Szkoł Podstawowa w Nowej Wsi

Idź do spisu treści

Menu główne

Czym się zajmujemy

Głównym zadaniem szkoły jest praca dydaktyczna i wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, która podejmuje w niej edukację. Celem nadrzędnym jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do gimnazjum.
Mając coraz lepszą bazę sportową szkoła zwraca także dużą uwagę ma rozwój fizyczno- ruchowy ucznia.
Prowadzimy także edukację pedagogiczną rodziców i opiekunów młodzieży.
Wdraża te zadania kadra pedagogiczn
a, z której większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani i mianowani.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego